16.8.2019 -

Vyjednávání se nevyhnete ani v běžném životě

Denně se člověk setkává s lidmi, ať je to na pracovišti, v městské hromadné dopravě, v obchodech a nakonec i doma. Při setkávání s lidmi téměř vždy dochází k určité komunikaci, ať slovní či jen gesty a mimikou. Na pracovišti, ale i v rodinném prostředí také dochází k diskuzím, kdy jeden chce pro sebe uzmout nějaké výhody. Ten druhý ale chce také z nastalé situace vytěžit nějaký prospěch pro sebe. V té chvíli dochází k rozhovoru, kdy člověk v pozici žadatele o výhodu začíná vést vyjednávání s člověkem, který je na pozici moci a s právem rozhodovat. Kolik informací a času má žadatel, je rozhodující pro úspěšnost jeho záměru. A to je celou dobu řeč o nezletilém, který chce jít na diskotéku, a žádá svého rodiče.

Na pracovišti je to podobné

I na pracovišti se vedou dialogy, kdy žadatelem o nějaký prospěch může být zaměstnanec, nebo naopak vedoucí pracovník. Pokud se k takto vážnému dialogu schyluje, musí být žadatel dobře připraven. Musí vědět, jestli má vůbec smysl o něco žádat, jestli je vhodná chvíle, jestli je vůbec připraven na negativní výsledek. I na nejvyšší úrovni se vedou dialogy, kdy jeden stát chce dosáhnout výhod, ale musí počítat s tím, že ten druhý stát nebude stát opodál. Profesionální jednatelé pak musí ovládat strategie rozhovoru na vysoké úrovni. Diskuze prostě probíhají na všech úrovních lidského života.

Nezařazené