1.9.2019 -

Oprava odpadu

Firma TSV-centrum nabízí služby, které se týkají stavby a oprav vodovodních a odpadových potrubí. v naší nabídce je i oprava odpadu dvěma způsoby, buď klasicky pomocí výkopu, což je velice časově, finančně a hlavně prostorově náročné nebo moderní bezvýkopovou technologií.
Oprava poškozeného místa klasickou technologií je hlavně náročná na prostor. Je potřeba udělat výkop, což může být na některých místech vcelku velký problém. Zato oprava odpadu bezvýkopovou technologií je velice nenáročná jak na čas, tak na prostor a pracovníky. Naše služby jsou dostupné po celé České republice a naši telefonisté se s vámi rádi domluví na termínu.

Profesionální přístup

Oprava odpadu i další naše služby jsou prováděny profesionálně, jelikož jsme v tomto oboru jedničky a děláme to už mnoho let.

Nezařazené