26.6.2019 -

Cesta ke zviditelnění podstatného

Statická reklama patří k nejtradičnějšímu způsobu propagace, která však má ze své povahy určitá omezení. Předně se nehýbe a zůstává stále stejná. Kolemjdoucí ji proto brzy začnou vnímat jako kulisu, bez toho aniž by se pozastavili nad tím, co jim vlastně chce říci. Zároveň je však stále na svém místě a plní svůj úkol nehledě na počasí, roční období, nebo část dne. Zkrátka funguje.

Má chytit a nepustit

Nicméně i ona má různé formy. Nejčastěji si ji představíme jako velký poutač u silnice, který obsáhne mnoho informací, ale jeho pronájem je relativně nákladnou záležitostí. Naproti tomu reklamním vlajkám stačí menší prostor a náklady na pořízení jsou taktéž nižší. Navíc nejsou tak obvyklé, což přináší větší naději, že si jich potenciální zákazník všimne.

Nezařazené